Ιούν 19

Αποτελέσματα της έρευνας καταγραφής απαιτήσεων των χρηστών

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της ναυτιλίας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την διαμόρφωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση και διαχείριση ιατρικών συμβάντων εν πλω που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Υγεία εν πλω (SeaHealth).

Για το σκοπό αυτό, ομάδα ερευνητών ιατρών της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέλος της σύμπραξης του έργου, πραγματοποίησε στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας εργασίας του προγράμματος, έρευνα καταγραφής των απαιτήσεων των εν δυνάμει χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή μελών πληρώματος ναυτιλιακών εταιρειών από το δίκτυο επαφών των εταιρειών SQLearn και ΔΑΝΑΟΣ.

Η καταγραφή των απαιτήσεων και των επιθυμιών των εν δυνάμει χρηστών επιτεύχθηκε μέσω της συμπλήρωσης ενός πρότυπου ερωτηματολογίου και μέσω συναντήσεων-συζητήσεων σε ομάδες εργασίας.

Στις συναντήσεις-συζητήσεις των ομάδων εργασίας (focus groups) οι ναυτικοί επισήμαναν την καθημερινή ενασχόλησή τους με τη διαχείριση ζητημάτων υγείας και στη συνέχεια τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη παρουσία ιατρικών περιστατικών εν πλω και τη τυπική διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να διεκπεραιωθούν.

Στα σημαντικά σημεία αυτής της διαδικασίας συμπεριλαμβάνονται η αναφορά στη βασική γνώση που διαθέτουν οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ιατρικών θεμάτων εν πλω, πλοίαρχος και υποπλοίαρχος, που προέρχεται κυρίως από την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση καθώς και η νομότυπη διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις ιατρικών συμβάντων εν πλω η οποία ακολουθεί μια ιεραρχική δομή.

Συγκεντρωτικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι παρότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν λάβει κατά το παρελθόν ιατρική εκπαίδευση, ενδιαφερόταν να ανανεώσουν και να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους στο συγκεκριμένο τομέα.

Γενικά, οι προσδοκίες και απαιτήσεις των συμμετεχόντων ως χρήστες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης περιλάμβαναν τη δημιουργία μιας δυναμικής και ευέλικτης πλατφόρμας, που θα περικλείει τη παρουσίαση ιατρικών ζητημάτων και σεναρίων, συνηθισμένων, ως προς τη συχνότητα εμφάνισης εν πλω με τρόπο απλό, κατανοητό, ευχάριστο και παραστατικό. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της έρευνας, τα 3 κύρια θέματα που τους απασχολούν όπως διαφάνηκαν από τα ερωτηματολόγια είναι:

  • τα εργατικά ατυχήματα,
  • η διαχείριση της κόπωσης,
  • η βελτίωση της ποιότητας του ύπνου

Σε σχέση με τις ικανότητες, την εκπαίδευση και τις γνώσεις που θεωρούνται σημαντικές για τη διαχείριση ιατρικών συμβάντων εν πλω, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ως σημαντικά:

  •  Τη γνώση Πρώτων Βοηθειών
  •  Την αντιμετώπιση του τραύματος
  •  Τη διαχείριση κατάγματος
  •  Την εκπαίδευση σε γενικούς κανόνες υγιεινής
  •  Την εκπαίδευση σε σχέση με τη πρόληψης για ζητήματα καταχρήσεων και εξαρτήσεων σε επίπεδο χημικών ουσιών, αλκοόλ και καπνού
  •  Την εκπαίδευση σε σχέση με τη πρόληψη και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων

Συνοπτικά, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η ενημέρωση σε ιατρικά θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντική ενώ σε σχέση με τη μέθοδο διδασκαλίας που θα επιθυμούσαν, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ναυτικών διατύπωσαν τη θετική πεποίθηση ότι ένα ηλεκτρονικό σύστημα εκμάθησης, θα μπορούσε να τους βοηθήσει στη διαχείριση θεμάτων υγείας εν πλω.

Το ερευνητικό έργο «Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εργαζομένων στη Ναυτιλία για πρώτες βοήθειες και ζητήματα υγείας» – Υγεία εν πλω (SeaHealth), εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και υλοποιείται από τις εταιρείες SQLearn και ΔΑΝΑΟΣ σε σύμπραξη με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο