Δεκ 23

Εκπαιδευτικές ενότητες του έργου «Υγεία εν Πλω»

Η ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τις εταιρείες SQLearn και ΔΑΝΑΟΣ, πραγματοποίησε στο πλαίσιο του έργου «Υγεία εν Πλω», έρευνα για την καταγραφή των απαιτήσεων των εν δυνάμει χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που πρόκειται να δημιουργηθεί, με στόχο η ομάδα του έργου να καταλήξει στις εκπαιδευτικές ενότητες που θα αναπτυχθούν.

Συγκεκριμένα, συστάθηκαν και διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε ναυτικούς, κυρίως από την ποντοπόρο ναυτιλία από το δίκτυο επαφών των εταιρειών SQLearn και ΔΑΝΑΟΣ. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά απλών ερωτήσεων στην αγγλική γλώσσα σχετικά με τις απαιτήσεις τους από το σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, διοργανώθηκαν στοχευμένες συζητήσεις με ομάδες εργασίας (focus groups) με εργαζόμενους του ναυτιλιακού χώρου.

Οι πιο πάνω ενέργειες οδήγησαν στον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την εταιρεία SQLearn, η οποία θα περιλαμβάνει δώδεκα (12) Ενοτήτες Μαθημάτων οι οποίες αφορούν στα κύρια γνωστικά αντικείμενα για τα οποία οι δυνητικοί χρήστες της πλατφόρμας δήλωσαν ότι θα ήθελαν να διδαχθούν ή να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους.

Οι ενότητες των μαθημάτων που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

Το ερευνητικό έργο «Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εργαζομένων στη Ναυτιλία για πρώτες βοήθειες και ζητήματα υγείας» – Υγεία εν πλω (SeaHealth) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και υλοποιείται από την SQLearn και την εταιρεία ΔΑΝΑΟΣ σε σύμπραξη με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο