Σεπ 14

2η Επιστημονική δημοσίευση στο πλαίσιο του Προγράμματος SeaHealth

Η Ερευνητική Ομάδα της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προχώρησε στη δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Could an e-learning training system promote good health to seafarers on board? A survey on the Greek shipping industry” το οποίο φιλοξενήθηκε στο “International Journal of Educational Research and Development”.

Το επιστημονικό άρθρο περιλαμβάνει τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε η επιστημονική ομάδα της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας εργασίας του έργου, για την καταγραφή των απαιτήσεων των εν δυνάμει χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν μέλη πληρώματος ναυτιλιακών εταιρειών από το δίκτυο επαφών των εταιρειών SQLearn και ΔΑΝΑΟΣ.

Η καταγραφή των απαιτήσεων και των επιθυμιών των εν δυνάμει χρηστών επιτεύχθηκε μέσω της συμπλήρωσης ενός πρότυπου ερωτηματολογίου και μέσω συναντήσεων-συζητήσεων σε ομάδες εργασίας. Συγκεντρωτικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι παρότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν λάβει κατά το παρελθόν ιατρική εκπαίδευση, ενδιαφέρονταν να ανανεώσουν και να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους στο συγκεκριμένο τομέα. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η ενημέρωση σε ιατρικά θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντική ενώ σε σχέση με τη μέθοδο διδασκαλίας που θα επιθυμούσαν, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ναυτικών διατύπωσαν τη θετική πεποίθηση ότι ένα ηλεκτρονικό σύστημα εκμάθησης, θα μπορούσε να τους βοηθήσει στη διαχείριση θεμάτων υγείας εν πλω. Μπορείτε να βρείτε την εν λόγω δημοσίευση εδώ.

Το ερευνητικό έργο «Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εργαζομένων στη Ναυτιλία για πρώτες βοήθειες και ζητήματα υγείας» – Υγεία εν πλω (SeaHealth), εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και υλοποιείται από τις εταιρείες SQLearn και ΔΑΝΑΟΣ σε σύμπραξη με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο