Μαρ 22

Ολοκλήρωση των πρώτων Εκπαιδευτικών Ενοτήτων της πλατφόρμας “SeaHealth”!

Η ολοκλήρωση των πρώτων 3ων Εκπαιδευτικών Ενοτήτων της πλατφόρμας “SeaHealth” είναι γεγονός!
Πρόκειται για τις Ενότητες:

1. Βasic Life Suport:

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές γνώσεις υποστήριξης ζωής. Μετά το τέλος αυτού του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν πότε ένα θύμα χρειάζεται καρδιοπνευμονική ανάνηψη, πότε ένα θύμα αναπνέει και πότε θα πρέπει να εφαρμόσουν τη γνώση των θωρακικών συμπιέσεων και αναπνοών διάσωσης.
 • Να αναγνωρίζουν πότε πρέπει να χρησιμοποιούν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED).
 • Να προσδιορίζουν τον τρόπο χρήσης ενός Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
 • Να αντιλαμβάνονται πώς να χειριστούν σοβαρές περιπτώσεις πνιγμού και πώς να εκτελούν τον ελιγμό Heimlich.
 • Να προσδιορίζουν όλα τα βήματα για την τοποθέτηση ενός θύματος στη θέση αποκατάστασης.

 

 

2. Cardiovascular Emergencies:

Στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις Καρδιαγγειακές Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης που μπορεί να προκύψουν στα πλοία. Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τη σημαντικότητα της καρδιαγγειακής νόσου.
 • Να προσδιορίζουν τους λόγους για τους οποίους οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές πληροφορίες για την πρόληψη και την επαγρύπνηση για τα καρδιαγγειακά συμβάντα.
 • Να κατανοούν τι είναι η καρδιακή προσβολή ή το έμφραγμα του μυοκαρδίου, να είναι σε θέση να αντιληφθούν ή ακόμα να υποψιαστούν ότι κάποιος έχει υποστεί καρδιακή προσβολή, να μπορούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα και τα σημεία και να παρέχουν πρώτες βοήθειες και τέλος ζητήσουν ιατρική θεραπεία.
 • Να κατανοούν ή να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν όταν κάποιος βιώνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, να μπορούν να προσδιορίσουν τα βασικά συμπτώματα και τα σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου, να μπορούν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να αναγνωρίζουν πότε απαιτείται εξειδικευμένη ιατρική θεραπεία.
 • Να κατανοούν πότε θα πρέπει να ανησυχεί κάποιος που παρουσιάζει έντονο πόνο στο στήθος.

 

 

3. Infections:

Στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ασθένειες που προέρχονται από λοιμώξεις και μπορεί να προκύψουν στα πλοία. Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τι πραγματικά είναι οι λοιμώξεις ή οι λοιμώδεις ασθένειες αλλά και τις βασικές αιτίες των λοιμωδών ασθενειών, να προσδιορίζουν τα βασικά συμπτώματα και τα σημάδια των λοιμώξεων στον άνθρωπο και να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες προστασίας από τις κοινές λοιμώδεις ασθένειες.
 • Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν όταν κάποιος έχει κοινό κρυολόγημα, να αναγνωρίζουν το κοινό κρυολόγημα από τη γρίπη, να παρέχουν βασική ιατρική υποστήριξη και να γνωρίζουν πότε απαιτείται ιατρική φροντίδα.
 • Να αναγνωρίζουν όταν κάποιος έχει πνευμονία, να αντιλαμβάνονται τα βασικά συμπτώματα και τα σημάδια πνευμονίας, να παρέχουν βασική ιατρική βοήθεια και να αναγνωρίζουν πότε απαιτείται εξειδικευμένη ιατρική θεραπεία.
 • Να αντιλαμβάνονται όταν κάποιος έχει μηνιγγίτιδα, να αναγνωρίζουν τα βασικά συμπτώματα και τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας, να μπορούν να παρέχουν μια βασική ιατρική βοήθεια και να γνωρίζουν πότε απαιτείται βασική ιατρική θεραπεία.
 • Να κατανοούν τι είναι η διφθερίτιδα, να αναγνωρίζουν ποια είναι τα κύρια συμπτώματα και τα συμπτώματα της διφθερίτιδας και να προσδιορίζουν ποια είναι η θεραπεία για τη διφθερίτιδα.
 • Να αναγνωρίζουν κάποιον που έχει ελονοσία, να προσδιορίζουν τα βασικά συμπτώματα και τα συμπτώματα της ελονοσίας και να κατανοούν τα βασικά προληπτικά μέτρα κατά της ελονοσίας.

 

 

Οι εν λόγω εκπαιδευτικές ενότητες δημιουργήθηκαν από την Επιστημονική Ομάδα της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με την εταιρεία SQLearn. Η οριστικοποίησή τους έγινε μετά την ενσωμάτωση αλλαγών που προέκυψαν από την αξιολόγηση αυτών από ομάδα ναυτικών της εταιρείας ΔΑΝΑΟΣ, οι οποίοι τα παρακολούθησαν και στη συνέχεια συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο ικανοποίησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο