Απρ 11

Δημοσίευση έρευνας στο πλαίσιο του Προγράμματος SeaHealth

Με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του επιστημονικού άρθρου με τίτλο Seafarers health problems,emergenciesdiseases and risk factorsA systematic review of the literature.” από την Ερευνητική Ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ιατρικής Σχολής, στο International Journal of Medical and Health Research.

http://www.medicalsciencejournal.com/archives/2019/vol5/issue2/5-2-31

Η έρευνα αυτή συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικά κονδύλια, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: T1EDK-03122) για το Project SeaHealth https: // www.seahealth.net/ στο οποίο ρόλο Συντονιστή έχει η SQLearn.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο