Ιούλ 30

Βασική Υποστήριξη Ζωής – Ολοκλήρωση της πρώτης εκπαιδευτικής ενότητας του έργου SeaHealth

Η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση μαθήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SeaΗealth είναι γεγονός. Αφορά την πρώτη ενότητα αυτής που φέρει το τίτλο «Βασική Υποστήριξη Ζωής» και η οποία θα αποτελέσει το πρότυπο αναφοράς για το πρώτο κύκλο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας της πλατφόρμας. Παράλληλα η ανάπτυξη των υπόλοιπων ενοτήτων βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα παραδοθούν και αυτά στους δυνητικούς χρήστες τους προς αξιολόγηση.

Μια πρώτη παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου της ενότητας «Βασική Υποστήριξη Ζωής» πραγματοποιήθηκε σε Καπετάνιο της ΔΑΝΑΟΣ και υπεύθυνο του κέντρου ναυτικής εκπαίδευσης της εταιρείας. Τα πρώτα σχόλια του Καπετάνιου ύστερα από την παρουσίαση, επικεντρώθηκαν στο φιλικό για το χρήστη περιβάλλον της πλατφόρμας αλλά και στη πληρότητα του ευρύτερου σχεδιασμού των μαθημάτων, που φέρεται να καλύπτει μια σειρά από πιθανά συμβάντα που μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ναυτικού εν πλω. Σε συνέχεια του πρώτου κύκλο επαφής του χρήστη με τη πλατφόρμα, ήδη δόθηκε πρόσβαση σε αυτή σε επίλεκτους ναυτικούς της εταιρείας ώστε να πλοηγηθούν στο περιβάλλον της πρώτης ενότητας μαθημάτων, να παρακολουθήσουν το υλικό και ύστερα να τo αξιολογήσουν συμπληρώνοντας ενσωματωμένη φόρμα με σειρά ερωτήσεων γύρω από την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Τα αποτελέσματά της πρώτης αξιολόγησης θα βοηθήσουν στη περαιτέρω βελτίωση της πλατφόρμας ως προς το σχεδιασμό και το περιεχόμενο των μαθημάτων. Απώτερος στόχος μας είναι η υλοποίησή μιας πλήρους και κατανοητής στο ναυτικό, πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που θα τον εφοδιάσει με την απαιτούμενη γνώση για να αντιμετωπίσει με όσο το δυνατό βέλτιστο τρόπο τα περισσότερα από τα πιθανά ιατρικά περιστατικά εν πλω. Ο Ναυτικός όντας εκτεθειμένος στο απαιτητικό και πολλές φορές απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο πεδίο δράσης του, που δεν είναι άλλο από την θάλασσα, έχει ανάγκη να νιώσει ασφαλής γνωρίζοντας και υιοθετώντας όλες τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού κίνδυνου για την υγεία του.

Το ερευνητικό έργο «Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εργαζομένων στη Ναυτιλία για πρώτες βοήθειες και ζητήματα υγείας» Υγεία εν πλω (SeaHealth) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και υλοποιείται από την SQLearn και την εταιρεία ΔΑΝΑΟΣ σε σύμπραξη με την Α Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο