Σεπ 03

Ολοκλήρωση ελέγχου της Τελικής Έκδοσης της πλατφόρμας “SeaHealth”

Η τελική έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SeaHealth ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο έλεγχος της πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών ενοτήτων πραγματοποιήθηκε από ομάδα Ναυτικών της ΔΑΝΑΟΣ. Η διαδικασία ελέγχου είχε συντονιστή τον υπεύθυνο πληρωμάτων της ΔΑΝΑΟΣ και διευθύνων του κέντρου ναυτικής εκπαίδευσης της εταιρείας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τμηματικά ακολουθώντας τη σειρά ολοκλήρωσης του περιεχομένου των μαθημάτων. Η ομάδα αποτελούταν από ναυτικούς όλων των βαθμίδων με πλούσια εμπειρία προερχόμενη από χρόνια υπηρεσίας σε πλοία όλων των τύπων.

Στόχος του τελικού ελέγχου της πρωτότυπης έκδοσης της πλατφόρμας ήταν να ολοκληρωθεί και να αξιολογηθεί η χρήση της από δυνητικούς χρήστες. Οι Ναυτικοί μετά την παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, αξιολόγησαν την πληρότητα του υλικού εκπαίδευσης αλλά και την φιλικότητα της πλατφόρμας στο χρήστη. Τα χρήσιμα συμπεράσματα που συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν κατά τον έλεγχο της αρχικής έκδοσης αποτελέσαν μια βάση διορθώσεων και βελτιώσεων για την ανάπτυξη της τελικής έκδοσης.

Ο έλεγχός της τελικής έκδοση της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε με την συμβολή από πολυμελή ομάδα ναυτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων. Η ολοκληρωμένη τελική αξιολόγηση από τους χρήστες θα κρίνει την εμπορική ετοιμότητα και δυναμική της πλατφόρμας «Υγειά εν πλω».

Το ερευνητικό έργο «Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εργαζομένων στη Ναυτιλία για πρώτες βοήθειες και ζητήματα υγείας» Υγεία εν πλω (SeaHealth) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και υλοποιείται από την SQLearn και την εταιρεία ΔΑΝΑΟΣ σε σύμπραξη με την Α Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο